Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю має декілька напрямів реабілітації:

Фізична реабілітація та медичне спостереження – система заходів, спрямованих на корекцію та відновлення реабілітаційного потенціалу осіб з інвалідністю з метою повернення до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно до здібностей та фізичних можливостей особи з інвалідністю.

Психолого-педагогічна реабілітація – система психологічних та педагогічних заходів, спрямованих на гармонізацію психологічного стану особи з інвалідністю та підвищення реабілітаційного потенціалу протягом курсу комплексної реабілітації.

Соціально-побутова реабілітація – система соціально-адаптаційних, соціально-корекційних, соціально-профілактичних, соціально-відтворювальних заходів, спрямованих на створення і забезпечення оптимальних умов для повернення особи з інвалідністю до активної життєдіяльності, відновлення її соціального статусу, соціального розвитку і саморозвитку.

Фізкультурно-спортивна реабілітація – це система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи з інвалідністю та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для покращення фізичного і психологічного стану.